Zihinsel Gelişim Egzersizleri


Bellek Uygulamaları

NoroSOFT, bireylerde hem kısa süreli, hem de uzun süreli bellek gelişimini sağlayan 9 adet bellek uygulaması içerir.

Bellek, duyu organları yoluyla kazanılan algıları simgelere dönüştürür ve bunları beynin belirli bölgelerine yerleştirip biriktirir. Bellekte saklanan eski simgeler ( izler, anılar ) yeni algılarla birleştirilir. Bütün bunlar gerektiğinde bilinç alanına çıkarılır, yani hatırlanır. Temel ve genel olarak kabul edilen hafıza sınıflandırması, hatırlama yeteneğinin süresi üzerine kurulu olup hafızayı iki ana sınıfa ayırır.


Dikkat ve Konsantrasyon Uygulamaları

NoroSOFT, bireylerde basit, seçici, bölünmüş ve sürekli dikkat gelişimini sağlayan ve konsantrasyon yeteneğini artıran, 7 adet dikkat ve konsantrasyon uygulaması içerir.

Düşünce, algılama ve kavrama gibi zihinsel yetileri başka uyaranları dışlayarak yalnızca belirli uyaranlar üzerinde yoğunlaştırma gücüne dikkat denir. Dikkat, bir şeyi öğrenmek, anlamak veya kavramak amacıyla gösterilen zihinsel çabadır. Dikkat olmadan öğrenme olamaz. Dikkatini toplamadan yeni bir bilgiyi öğrenmek, bir eylemi gerçekleştirmek ya da verimli biçimde çalışmak mümkün değildir.


Yürütücü İşlevler Uygulamaları

NoroSOFT, bireylerde karar verebilme, problem çözebilme, hedef ve öncelik belirleme, strateji geliştirme becerilerinde yardımcı olması amacıyla geliştirilmiş, 13 adet yürütücü işlevler uygulaması içerir.

Bilişsel psikoloji literatürünün önemli kavramlarından biri olan yürütücü işlevler, amaca yönelik davranışın gerçekleştirilmesinde dikkatin odaklanması, planlama, strateji kurma, çalışma belleğinde ilgili bilginin kodlanması ve işlenmesi, ardışık görevlerde bir sonraki basamağın belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır.


Kavramlaştırma Uygulamaları

NoroSOFT, bireylerde bir şeyin nesne olarak temsil ettiği şeyin ötesinde, algısal olarak bir anlamı olmasıyla, o anlamın nasıl oluşturulduğunu belirleme becerisi olan kavramlaştırma yeteneğini artırmak adına geliştirilmiş 7 adet kavramlaştırma uygulaması içerir.

Bir dizi gözlem, duygu ve düşünceyi özetleyen bir zihinsel imge oluşturma çabasıdır. Kavramlara örnekler verecek olursak; önyargı düşünce bazında yer alan bir kavram olup, şefkat, sevgi, öfke vb. kavramlar duygusal zeminde tanımlanmış kavramlardır. Kavramlar, bir dizi deneyimler sonucu edinilen tecrübeler doğrultusunda zihinde oluşturulan görüntüleri içerir.


Görsel Mekansal Algı Uygulamaları

NoroSOFT, bireylerde resimlerle, şekillerle düşünebilme, şekil, renk ve dokuları zihinde görebilme yeteneğini artırmak adına geliştirilmiş, 7 adet görsel-mekansal algı uygulaması içerir.

Görsel Mekansal Algı, resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneğidir.


Hakkımızda

AYASİS, günümüz imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda farklı sektör ve ölçekteki firmalara çağdaş ve uluslararası kriterlere uygun kurumsal iş yazılımları geliştirmektedir.

www.ayasis.com

İletişim

Adres: YTÜ Teknopark D2 Blok 1B06 Esenler / İstanbul
Telefon: 0212 483 72 92
E-posta: info@ayasis.com