Bellek


Bellek, duyu organları yoluyla kazanılan algıları simgelere dönüştürür ve bunları beynin belirli bölgelerine yerleştirip biriktirir. Bellekte saklanan eski simgeler (izler, anılar) yeni algılarla birleştirilir. Bütün bunlar gerektiğinde bilinç alanına çıkarılır, yani hatırlanır. Temel ve genel olarak kabul edilen hafıza sınıflandırması, hatırlama yeteneğinin süresi üzerine kurulu olup hafızayı iki ana sınıfa ayırır: Tüm yaşamdan edinilen simgelerin, izlenimlerin, davranış kalıplarının saklandığı depo bellek ve algı yoluyla yeni bilgilerin alındığı anlık bellek. Bellek aynı anda bu iki işlevi birlikte yapıp depo bellekte bulunan kalıplarla yeni bilgiler arasında birleşme, bütünleşme sağlar. Depo bellek uzun sürelidir. Anlık bellek ise kısa süreli belleği oluşturur.

Kısa süreli hafıza, hatırlama denemesi veya prova yapmadan birkaç saniye içerisinde bazen bir dakikaya kadar geri çağrılabilmeyi mümkün kılar. Kısa süreli hafızanın depolama kapasitesi, sadece 7 (± 2) nesnedir. Ancak bu değer "gruplama" yoluyla artırılabilmektedir. Örneğin aşağıdaki harfler sırayla "BJKFBITHY" şeklinde gösterildiğinde, insanların çoğu ancak bir kaç harfi hatırlayabilmektedir. Fakat harfler, "BJK FBI THY" şeklinde gruplar halinde gösterildiğinde çoğu insan neredeyse tamamını hatırlayabilmektedir. Bunun sebebi de bu şekilde bilginin anlamlı küçük gruplara ayrılmış olmasıdır.

Uzun süreli hafızada uzun süreler boyunca (bazen ömür boyu) saklanabilir. Örneğin, 10 haneli bir sayıyı okuduktan birkaç saniye sonra hemen unutabiliriz ve kısa süreli hafızada ancak bu kadar tutulmuş olur. Ancak telefon numaralarını tekrar yoluyla ezberleyip yıllar boyunca ezberde tutabiliriz ki bu da uzun süreli hafızada depolanmasından kaynaklanır. Kısa süreli hafıza şifrelemeyi akustik olarak yaparken, uzun süreli hafıza semantik (anlamsal) olarak şifreleme yapar.


NoroSOFT, hem kısa süreli hem de uzun süreli bellek gelişimini sağlayabilmek adına geliştirilmiş 9 adet bellek uygulaması içerir.


Hakkımızda

AYASİS, günümüz imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda farklı sektör ve ölçekteki firmalara çağdaş ve uluslararası kriterlere uygun kurumsal iş yazılımları geliştirmektedir.

www.ayasis.com

İletişim

Adres: YTÜ Teknopark D2 Blok 1B06 Esenler / İstanbul
Telefon: 0212 483 72 92
E-posta: info@ayasis.com