Görsel Mekansal Algı


Görsel Mekansal Algı, resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneğidir.

Görsel ve mekansal zekası üstün kişiler, görerek ve gözleyerek öğrenir; kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir; grafik, diyagram, harita, şekil ve modelleri yorumlayabilir; dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller, resimler üretebilir; öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır; çizmek, resim yapmak, boyamak ve modeller oluşturmaktan zevk alır; üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır; bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir, onu zihninde canlandırabilir; öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürebilir.

NoroSOFT, bireylerde resimlerle, şekillerle düşünebilme, şekil, renk ve dokuları zihinde görebilme yeteneğini artırmak adına geliştirilmiş, 7 adet görsel-mekansal algı uygulaması içerir.


Hakkımızda

AYASİS, günümüz imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda farklı sektör ve ölçekteki firmalara çağdaş ve uluslararası kriterlere uygun kurumsal iş yazılımları geliştirmektedir.

www.ayasis.com

İletişim

Adres: YTÜ Teknopark D2 Blok 1B06 Esenler / İstanbul
Telefon: 0212 483 72 92
E-posta: info@ayasis.com