Hastalık Bazlı Tedavi


NoroSOFT, özellikle dejeneratif seyreden kronik özellikli nörolojik ve endokrinel hastalıkların bilişsel kayıplarını yavaşlatmak ve eğer mümkünse rejenerasyona katkıda bulunmak amacıyla tedavi destek yazılımı olarak kullanılabilir.

Bilişsel hasar, herhangi bir rahatsızlıktan ötürü kişide seconder olarak gelişen dikkat, hafıza, konsantrasyon, vizyo-spasyel işlevler (görsel-mekansal algı), yürütücü işlevler (muhakeme, planlama, oryantasyon, problem çözme) gibi beyin fonksiyonlarındaki bozulmalara verilen genel addır. Hastalığın seyrine ve şiddetine bağlı olarak beyinde oluşan hasar, kişiden kişiye farklılık gösterir. Örneğin demansta tüm korteks etkilendiğinden tüm bilişsel şebekelerde yıkım söz konusuyken Parkinson hastalığında subkortikal bölge hasarları söz konusudur, özellikle dikkat ve kısa süreli hafızada bozulma görülür.

NoroSOFT'ta kişinin ihtiyaçlarına göre özel bir rehabilitasyon programı düzenlemek mümkündür. Hem terapist hem de rehabilitasyona katılan kişi açısından geribildirim alanı sunma, terapi aktivasyonunu kaybetmeme, süreci irdeleyebilme, tedavi hedef yönelimlerini takip ve planlama gibi birçok avantaj sunmaktadır.

NoroSOFT'ta, aşağıdaki rahatsızlıkların bilişsel rehabilitasyonuna ve bilimsel ölçümüne katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş özel uygulama paketleri mevcuttur:Özellikle bilişsel hasarı olan hastalar, düzenli olarak NoroSOFT uygulamalarını kullanmalıdır. NoroSOFT'un düzenli olarak uygulanması anlık dikkat, zihinsel esneklik, dikkati bir noktaya toplayabilme, konsantrasyon, uyarılmış şartlar altında ayrım yapabilme, kısa dönemli hafıza ile orta dönemli hafıza arasında geçiş yapabilme, problem kurma ve çözümleme yöntemlerini geliştirme gibi birçok bilişsel fonksiyonu geliştirmektedir.

Hakkımızda

AYASİS, günümüz imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda farklı sektör ve ölçekteki firmalara çağdaş ve uluslararası kriterlere uygun kurumsal iş yazılımları geliştirmektedir.

www.ayasis.com

İletişim

Adres: YTÜ Teknopark D2 Blok 1B06 Esenler / İstanbul
Telefon: 0212 483 72 92
E-posta: info@ayasis.com