Yürütücü İşlevler


Bilişsel psikoloji literatürünün önemli kavramlarından biri olan yürütücü işlevler, amaca yönelik davranışın gerçekleştirilmesinde dikkatin odaklanması, planlama, strateji kurma, çalışma belleğinde ilgili bilginin kodlanması ve işlenmesi, ardışık görevlerde bir sonraki basamağın belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Yürütücü işlevler bireyin amacından uzaklaşmasını önler, amacı hatırlatır, amaca ulaşmak için gerekli basamakları takip etmesini sağlar.

İyi bir yöneticinin sahip olması beklenen karar verebilme, problem çözebilme, hedef ve öncelik belirleme, strateji geliştirme vb. beceriler aslında bir çocuğun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi için yapması gereken beceriler ile aynıdır.

Yürütücü işlevler, tüm diğer becerilerde olduğu gibi basitten karmaşığa doğru gelişme gösterir. Yürütücü işlevlerin gelişimi ve kullanılması bireyden bireye farklılık gösterebilir. Yürütücü işlevler tam olarak işlemediğinde bireyin akademik ve sosyal hayata uyumu olumsuz olarak etkilenmektedir.

Aktif /çalışan bellek; Uyaran ortadan kalktıktan sonra bile gerekli bilgileri akılda tutabilmek

Duygu kontrolü; Belirlenen hedefe ulaşabilmek için duyguları ve davranışlarını kontrol edebilmek

Dikkati sürdürme; İşe başlamak kadar o işi sürdürebilecek /tamamlayacak konsantrasyona sahip olabilmek

Planlama; Olayları sıraya koymak, özellikle öncelikleri düzgün şekilde belirlemek

Organizasyon; Hedefe ulaşmak için gerekli düzenlemeleri yapabilmek

Zamanı kullanma; Planlama ve organizasyon ile birlikte gerekli olan bir beceridir. Neye ne kadar zaman ayırabileceğini tahmin edebilmek

Esneklik; Yeni durumlara uyum sağlayabilmek, farklı alternatifleri görebilmek

Hedefe yönelme; Farklı uyaranların dikkati dağıtmasına fırsat vermeden amacına odaklanabilmek

Tepkiyi dizginleme; harekete geçemeden davranışlarının sonucunu düşünebilmek

Göreve / ödeve başlama; Ertelemeden istenilen göreve başlayabilmek.

En basit görünen davranış için bile birden fazla becerinin bir arada çalışması gerekmektedir. Aksi takdirse akademik ve sosyal hayata aksaklıklar ortaya çıkmaktadır.

NoroSOFT; karar verebilme, problem çözebilme, hedef ve öncelik belirleme, strateji geliştirme konularında yardımcı olması adına geliştirilmiş 13 adet yürütücü işlevler uygulaması içerir. Bu uygulamalardan 7 tanesi mantık, 6 tanesi hesaplama başlıkları altındadır.


Hakkımızda

AYASİS, günümüz imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda farklı sektör ve ölçekteki firmalara çağdaş ve uluslararası kriterlere uygun kurumsal iş yazılımları geliştirmektedir.

www.ayasis.com

İletişim

Adres: YTÜ Teknopark D2 Blok 1B06 Esenler / İstanbul
Telefon: 0212 483 72 92
E-posta: info@ayasis.com