Kavramlaştırma


Bir dizi gözlem, duygu ve düşünceyi özetleyen bir zihinsel imge oluşturma çabasıdır. Kavramlara örnekler verecek olursak; önyargı düşünce bazında yer alan bir kavram olup, şefkat, sevgi, öfke vb. kavramlar duygusal zeminde tanımlanmış kavramlardır. Kavramlar, bir dizi deneyimler sonucu edinilen tecrübeler doğrultusunda zihinde oluşturulan görüntüleri içerir. Örneğin; "şefkat" dediğimizde gözümüzün önüne bir resim gelir. Bu resim geçmiş deneyimlerimizle şekillenmiş, canlı algıları içeren yeniden deneyimlemeyle şekillenmiş bir resimdir.

Kavramlaştırma çalışması soyut düşünce becerilerinin çatısını temsil eder. Matematik ve mühendislik alanları başta olmak üzere pek çok mesleki yeteneklerin temelinde kavramsallaştırma ve soyutlama becerisi yer almaktadır. Kavramsallaştırma becerisini, sol beyin zekası ile sağ beyin zekası arasında yer alan bir köprü olduğunu düşünebiliriz.

NoroSOFT, bireylerde bir şeyin nesne olarak temsil ettiği şeyin ötesinde, algısal olarak bir anlamı olmasıyla, o anlamın nasıl oluşturulduğunu belirleme becerisi olan kavramlaştırma yeteneğini artırmak adına geliştirilmiş 7 adet kavramlaştırma uygulaması içerir.


Hakkımızda

AYASİS, günümüz imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda farklı sektör ve ölçekteki firmalara çağdaş ve uluslararası kriterlere uygun kurumsal iş yazılımları geliştirmektedir.

www.ayasis.com

İletişim

Adres: YTÜ Teknopark D2 Blok 1B06 Esenler / İstanbul
Telefon: 0212 483 72 92
E-posta: info@ayasis.com